AT9- Bộ ấm tích vẽ hoa đào đỏ cao cấp BátTràng - tích 1,2l
AT9- Bộ ấm tích vẽ hoa đào đỏ cao cấp BátTràng - tích 1,2l
680,000VND
AT8-Bộ tích uống trà men lạnh vẽ hoa đào đỏ 0,5ml + phụ kiện
AT8-Bộ tích uống trà men lạnh vẽ hoa đào đỏ 0,5ml + phụ kiện
840,000VND
AT7- Bộ ấm tích men trắng lạnh 1,5l cao cấp BátTràng
AT7- Bộ ấm tích men trắng lạnh 1,5l cao cấp BátTràng
650,000VND
AT6- Bộ ấm tích men lạnh vàng cao cấp BátTràng
AT6- Bộ ấm tích men lạnh vàng cao cấp BátTràng
660,000VND
AT5- Bộ ấm chén cao vẽ hoa đào đỏ cao cấp BátTràng
AT5- Bộ ấm chén cao vẽ hoa đào đỏ cao cấp BátTràng
620,000VND
AT4- Bộ ấm chén trụ cao vẽ trúc xanh cao cấp BátTràn
AT4- Bộ ấm chén trụ cao vẽ trúc xanh cao cấp BátTràn
620,000VND
AT3- Bộ ấm chén trụ cao vẽ chuồn men lạnh cao cấp BátTràng
AT3- Bộ ấm chén trụ cao vẽ chuồn men lạnh cao cấp BátTràng
620,000VND
AT2- Bộ ấm chén dáng trụ cao vẽ hoa sen đỏ cao cấp BátTràng
AT2- Bộ ấm chén dáng trụ cao vẽ hoa sen đỏ cao cấp BátTràng
620,000VND
AT1- Bộ ấm tích men lạnh vẽ hoa mặt trời cao cấp 1,5l
AT1- Bộ ấm tích men lạnh vẽ hoa mặt trời cao cấp 1,5l
660,000VND
Hãy là người đầu tiên có thông tin về các bộ sưu tập mới. Đăng ký